10 dec 2022

Kerst

De dichter Gerrit Achterberg (1905-1962) wordt beschouwd als een van de belangrijkste dichters van de 20ste eeuw. Hij schreef o.a. het gedicht: Kerstmis.

Klokken haalden mij uit de slaap vandaan:
Kerstmis over den Haag om middernacht.
Hij, die ik dagelijks te wezen dacht,
trok uit mij weg en kwam alleen te staan.

Ik keek tegen mijn eigen leven aan,
alsof een ander het had doorgebracht.
Een lege helderheid betrok de wacht
tussen mij en het opgeschoven raam.

De stad verstomde. Mijn verbeelding ging
over de torens heen naar Bethlehem.
2000 jaren her is daar een kind
zojuist geboren en de moeder windt
het in een doek. De ezel en de man

maken het nuchter mee. Een engel zingt.

Achterberg wordt gewekt door de klokken die de Kerstnachtvieringen aankondigen. We mogen met Kerst even iemand anders zijn. We kleden ons in mooie kleren, proberen anders te zijn dan op gewone dagen: vrediger, vrolijker. We richten een kerstdis aan. We zijn even iemand anders.

             ‘Ik keek tegen mijn eigen leven aan, alsof een ander het had doorgebracht.’

Kerst is een moment om je eigen leven even van op een afstandje te bekijken, in een ander licht te bezien. In het licht van dat Kerstkind? Als dat zo zou kunnen zijn, dan verander ik zelf misschien wel een beetje en laat mijn leven leiden door dat kind, in Bethlehem geboren.

Graag wens ik u, mede namens de kerkenraad, gezegende Kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar.

Derk F. Blom  

 
terug