Op weg naar Pasen

Op weg naar Pasen.
Op de zondag van Palmpasen, zondag 23 maart, is de Stille week begonnen. Dit betekent dat het einde van de Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd op Pasen, nabij is.
In deze week staan we stil bij de weg die Jezus ging. Op Palmpasen lezen we over zijn intocht in Jeruzalem, op Witte Donderdag vieren we de maaltijd in gedachtenis aan de maaltijd die Jezus vierde met zijn leerlingen. In vele oudere Bijbelvertalingen staat boven dit Bijbelgedeelte: instelling van het avondmaal, maar dat is een toevoeging die pas boven de tekst is geplaatst toen de Bijbel als een gedrukt boek werd uitgegeven.
Op Goede Vrijdag staan we stil bij de kruisiging van Jezus. Dan is er een sobere viering die we in stilte beginnen en afsluiten. Paasmorgen vieren we de opstanding. Na de bittere teleurstelling over Jezus’ kruisdood kijken we verwachtingsvol de toekomst in: Gods liefde voor mensen is sterker dan de dood. Moge u allen dat ook in uw eigen leven ervaren.
Gezegend Pasen gewenst.


Licht dat terugkomt.
Hoop die niet sterven wil.
Vrede die bij ons blijft.

Het leven sterker dan de dood!
Leven dat opstaat, altijd weer opstaat,
Leven dat onsterfelijk is.
Licht dat terugkwam.
Hoop die niet stierf.
Vreugde die bij ons blijft.

Uit: het oratorium voor Pasen: Als de graankorrel sterft…
T. Marijke de Bruijne
 
terug