Plaatselijke regeling vastgesteld

De gemeente moet volgens de kerkorde een plaatselijke regeling opstellen om enkele zaken te regelen. De kerkorde heeft in 2018 en 2019 enkele grote wijzigingen doorgemaakt vanwege het landelijke programma Kerk2025. De plaatselijke regeling voor de Protestantse Gemeente Gennep e.o was nog niet aangepast aan deze kerkordewijziging.

De interim-kerkenraad heeft het model van de Protestantse Kerk ingevuld, gebruik makend van de eerder opgenomen keuzes over deelname aan het Avondmaal, bediening van de sacramenten en verkiesbaarheid voor het ambt van ouderling en diaken. Na een inspraakperiode heeft de interim-kerkenraad de plaatselijke regeling vastgesteld. De vragen en reacties op het concept zijn verwerkt in de regeling en/of voorzien van een antwoord in de nota van antwoord. De plaatselijke regeling is tevens op de website geplaatst.

U kunt beide documenten hieronder downloaden:
terug