Privacy

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van kracht is geworden.
Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente Gennep e.o..

Ziet u op de website een foto waarop uzelf of uw minderjarig kind herkenbaar in beeld is en wilt u dat niet? Neemt u dan alstublieft contact met ons op. Dan zorgen we dat er een andere foto wordt geplaatst of we verwijderen de betreffende foto. Een uitgebreide verklaring hoe we met privacy omgaan, vindt u in onze Privacyverklaring Protestantse Gemeente Gennep e.o.
terug