Geef een gift

Wilt u een gift geven om het werk van de diaconie van de Protestantse Gemeente in Gennep te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL23 RABO 0373 7372 46 ten name van de Diaconie Protestantse Gemeente Gennep e.o. Als u bij de omschrijving niets invult, dan wordt uw donatie als een 'algemene gift' beschouwd.
terug