Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers uit de gemeente die worden ondersteund door interim-kerkenraadsleden. De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
 
K. (Koosje) van der Horst-Schrier diaken / voorzitter kerkenraad interim
G. (Gerda) Berends diaken  
I. (Ita) Giesbers diaken  
J. (Jan) Oudelaar ouderling  
J. (Jan)Steur
en M. (Mies) Steur-Groenendijk
ouderling-kerkrentmeester  
ds. D.F. (Derk) Blom predikant  
P. (Piet) van Rijn beheerder begraafplaats
06-29515225
 

U kunt de kerkenraad bereiken via het mailadres van de scriba (scriba@pkngennep.nl). 
terug