Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de volgende kerkenraadsleden:
 
J. (Jan) Oudelaar)
R. (Ricardo) Avila Soria
voorzitters kerkenraad
R. (Rie) Arends
I. (Ita) Giesbers
scriba's 
G. (Gerda) Berends
I. (Ita) Giesbers
diakenen
P. (Piet) van Rhijn
J. (Jan)Steur
en M. (Mies) Steur-Groenendijk
kerkrentmeester
ds. D.F. (Derk) Blom predikant
P. (Piet) van Rijn beheerder begraafplaats
06-29515225

U kunt de kerkenraad bereiken via het mailadres van de scriba (scriba@pkngennep.nl). 
terug