Samenstelling kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers uit de gemeente die worden ondersteund door interim-kerkenraadsleden. De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
 
K. (Koosje) van der Horst-Schrier diaken interim
G. (Gerda) Berends diaken  
A. (Annemarie) van Meurs-Nelson ouderling / scriba interim
J. (Jan) Oudelaar ouderling  
M.B. (Martin) Geerars ouderling-kerkrentmeester interim
H.W. (Wouter) Voshol ouderling-kerkrentmeester interim
ds. D.F. (Derk) Blom predikant  

U kunt de kerkenraad bereiken via het mailadres van de scriba (scriba.protestantsgennep@gmail.com). 
terug