zaterdag 13 januari 2024

Start Kerkbalans

Datum: 
 zaterdag 13 januari 2024

Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke actie die gelijktijdig door de Protestantse kerk, Rooms-Katholieke Kerk, Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente in januari wordt georganiseerd. Daarbij wordt aan de leden van de plaatselijke kerken gevraagd een financiële bijdrage te leveren voor de kosten van hun eigen kerk en kerkelijke gemeente.
Die kosten betreffen onderhoud van ons kerkgebouw, het ontmoetings­centrum De Regenboog, de begraafplaats en tuinen, kosten van kerkdiensten, orgel, schoonmaak, drukwerk, koffie en thee na de dienst, enz.
De Actie Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari. Dan zullen vrijwilligers met de nodige informatie bij u aanbellen. Wij hopen ook dit jaar weer op uw steun te kunnen rekenen.
 

terug