Subsidie uit Solidariteitskas ontvangen

De interim-kerkenraad heeft een subsidie aangevraagd bij de Protestantse Kerk in Nederland. Uit de Solidariteitskas is een bijzonder groot bedrag van € 26.000,- toegekend aan de gemeente. Met dit geld wordt de betaalde inzet van twee gemeentebegeleiders (ds. Dick Kruyt en Wouter Voshol) voor een groot deel bekostigd. De interim-kerkenraad is dankbaar voor deze bijdrage, omdat zo de financiële positie van de gemeente door onverwachte extra kosten niet veel verslechterd. Het is ook een bijdrage die steun geeft aan het werk van de interim-kerkenraad en biedt hoop en verwachting op een mooie toekomst. 
terug