Tarievenlijst


Op grond van artikel 22 van het reglement van de begraafplaats van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. heeft het college van kerkrentmeesters de tarieven vastgesteld. U kunt hier de tarievenlijst downloaden
terug