Toekenning subsidie

De Commissie Steunverlening van de Protestantse Kerk heeft de interim-kerkenraad geïnformeerd over de toekenning van een eenmalige subsidie ter hoogte van € 2.500,- uit de Solidariteitskas. De subsidie is bedoeld ter financiële ondersteuning door ouderling-kerkrentmeester Wouter Voshol die via het kerkelijk organisatieadviesbureau Kerk&Raad is ingezet als gemeentebegeleider en voorzitter van de interim-kerkenraad. 

De interim-kerkenraad is dankbaar voor de toekenning van deze financiële ondersteuning.
terug