Tot nader bericht geen Kinderkerk

Door de nieuwe maatregelen in verband met Corona is door de leiding van de Kinderkerk besloten dat er tot nader bericht geen Kinderkerk gehouden zal worden. Deze maatregel blijft van kracht tot de kinderen weer naar school mogen.
terug