Uit de kerkenraad

De kerkenraad stemt eens per maand digitaal af en komt eens per maand in een fysieke vergadering bij elkaar. Op 18 januari jl. is de kerkenraad in zijn vergadering bijeen geweest.

In de kerkenraad zijn de begrotingen van de gemeente en de diaconie besproken. Deze zijn al eerder vastgesteld, maar in de nieuwe samenstelling van de kerkenraad is nogmaals stilgestaan bij de financiële situatie. Vervolgens is het model van de verhuurovereenkomsten vastgesteld. De Regenboog wordt geregeld verhuurd aan maatschappelijke organisaties, zoals Nederlands de Baas. Deze organisatie organiseert taallessen voor nieuwe Nederlanders die onze taal machtig willen worden. Afsluitend is in een meer thematische bespreking het presentieplan van de classis Noord-Brabant/Limburg besproken. Samenwerking in de regio is ook voor onze gemeente essentieel en met het presentieplan zijn mooie mogelijkheden bereikbaar. De kerkenraad zal zich in de komende periode verder verdiepen in het samenwerken in de regio. 
terug