Uit de kerkenraad

De kerkenraad komt maandelijks bij elkaar voor een reguliere vergadering en iedere twee weken in een digitaal afstemmingsoverleg. Een korte terugkoppeling uit de vergadering van 15 maart jl. 
  • De kerkenraad heeft uitgebreid gesproken over de bemensing van de kerkenraad in relatie tot de mogelijkheden om toekomstgericht kerk te zijn. Deze bespreking was ook de start van de voorbereiding van de gemeenteavond. 
  • De laatste berichten uit de Protestantse Kerk over de coronamaatregelen zijn besproken. Nogmaals is bevestigd dat de basismaatregelen van kracht blijven en dat we ruimte willen bieden aan gemeenteleden die meer afstand willen houden in de kerk en bij kerkelijke activiteiten. 
  • Op grond van artikel 16 van de statuten van Hervormde stichting "Theodora Minor-fonds" heeft de kerkenraad de jaarrekening 2021 van de stichting vastgesteld. De kerkenraad is dankbaar voor de financiële steun die de stichting aan de gemeente heeft verstrekt. 
terug