Uit de kerkenraad

De kerkenraad komt maandelijks bij elkaar voor een reguliere vergadering en iedere twee weken in een digitaal afstemmingsoverleg. Een korte terugkoppeling uit de vergadering van 24 mei jl. 
  • De kerkenraad heeft naar aanleiding van de terugkoppeling uit de werkgroep eredienst met elkaar gesproken over de organisatie van de startzondag, het gastheer/gastvrouw zijn tijdens de erediensten en de mogelijkheden voor het organiseren van de kindernevendienst.
  • De diaconie had tot enige tijd geleden een beleggingsportefeuille via de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Die dienstverlening heeft de Dienstenorganisatie beeïndigd en de aandelen in Oikocredit zijn verkocht. De middelen zijn in 2021 aan de diaconie uitbetaald. Besloten is om op de korte termijn, ook gezien de verzwaarde voorwaarden en het noodzakelijke beleid dat bij beleggingen komt kijken, geen nieuwe beleggingen op te starten. 
  • Er is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden voor het overdragen van taken aan vrijwilligers en de mogelijkheden om dergelijke taken uit te besteden aan een bedrijf dat hierin zou kunnen voorzien. 
terug