Vacature vrijwilligers

De interim-kerkenraad vraagt uw hulp bij de uitvoering van enkele taken. Wij zijn op zoek naar:
  • twee leden uitvoeringsteam Actie Kerkbalans
  • één of meer ondersteuners bij uitzending van de erediensten
  • drie leden van de beleggingscommissie voor het opstellen van het diaconale en kerkrentmeesterlijke beleggingsstatuut
terug