21 mei 2023

Van Pasen naar Pinksteren

De zondagen na Pasen worden eerste, tweede t/m zevende Paaszondag genoemd. De zevende Paaszondag valt dit jaar op 21 mei. Het is de zondag na Hemelvaartsdag. Die zondag wordt ook wel wezenzondag genoemd. Immers heeft Jezus, na zijn hemelvaart, zijn volgelingen als wezen achtergelaten.
Aan deze verweesheid komt met Pinksteren een einde. Dan vieren zijn leerlingen, en wij doen dat in hun spoor, de uitstorting van de Heilige Geest. Deze gebeurtenis markeert de geboorte van de kerk.
De naam 'Pinksteren' komt van het Griekse pentèkostè (πεντηκοστη), dat 'vijftigste' betekent. Het is de laatste dag van de vijftigdaagse Paastijd, die aanvangt op Paaszondag. Met Pinksteren is Pasen voltooid door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.
De Heilige Geest valt het best te omschrijven als de werkzame kracht van God, een kracht die werkzaam kan worden in mensen. Jezus is daarvan het lichtend voorbeeld. De evangeliën vertellen hoe Jezus door de Heilige Geest wordt gedreven. Op de avond voor zijn sterven belooft Jezus de Geest te zenden naar zijn discipelen. De Geest zal hen voor altijd met Vader en Zoon verbinden, en hen helpen het evangelie te verkondigen en in woord en daad de goede boodschap te verkondigen.
Het eerste Pinksteren viel samen met een Joods feest: Sjavoet, ook wel het Wekenfeest, genoemd. Dit feest werd zeven weken na Pesach gevierd. Met Pesach werd de gersteoogst gevierd en ook de bevrijding uit Egypte. Met Sjavoet de tarweoogst en dat Mozes de wet ontving.
De evangelist Lucas beschrijft in het boek Handelingen der Apostelen hoe de apostelen aan het begin van Sjavoeot in Jeruzalem bijeen zijn.
 
"Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf" (Handelingen 2, 1-4).
 
terug