Verkiezing ambtsdragers


Voor de verkiezing van ambtsdragers heeft de kerkenraad uit de door de gemeente aanbevolen gemeenteleden voor elk van de drie vacatures één persoon kandidaat gesteld en verkozen verklaard. Dit zijn de volgende personen:
  • Voor het ambt van diaken mevrouw Gerda Berends;
  • Voor het ambt van ouderling de heer Jan Oudelaar;
  • Voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester de heer Theo Hekman. 
Mevrouw Berends en de heren Oudelaar en Hekman hebben meegedeeld hun roeping te zullen aanvaarden. 

Eventuele bezwaren tegen hun verkiezing kunt u tot en met aanstaande vrijdag 17 september 2021 schriftelijk en ondertekend indienen bij de kerkenraad. U kunt uw bezwaar in een gesloten enveloppe in de brievenbus doen van De Regenboog of versturen naar Doelen 94, 6591 BX Gennep.
terug