WELKOM WELKOM
Van harte welkom op de website van de Protestantse Gemeente Gennep e.o.! De content van deze site zal regelmatig ververst worden. De frequentie van verversing is afhankelijk van de actualitieit.
 
Het zijn bijzondere tijden, helaas moeten we u mededelen dat onze Erediensten en alle andere activiteiten niet door kunnen gaan door de genomen maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken. We zullen u zolang de maatregelen gelden Kerkdiensten en Meditaties aanbieden. 
Ondanks dat de gebruikelijke collectes niet kunnen worden gehouden kunt u toch uw bijdragen storten op de rekeningnummers van de Diaconie NL15 INGB 0009 1273 53 alsmede die van het College van Kerkrentmeesters NL11 INGB 0001 0364 61 ten name van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. U kunt vermelden om welke dienst het gaat.

 
Vanzelfsprekend hopen we dat een ieder gezond blijft en dat deze crisis snel achter ons ligt!
 
Met hartelijke groet,
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Gennep e.o.
terug