Wij geloven

De basis van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. is het Geloof in God, onze Schepper, die zich laat kennen in Zijn woord, de Bijbel. De boodschap van het Evangelie, de protestantse geloofstraditie en de Geloofsbelijdenis zijn onze inspiratiebronnen.

Onze gemeente wil een geloofsgemeenschap zijn die:

  • staat voor de boodschap van het evangelie en die deze op een aansprekende, inspirerende en eigentijdse wijze in woord en gedrag uitdraagt (getuigende gemeenschap)

  • opkomt voor hen die dichtbij en veraf staan, waarbinnen mensen zich geborgen kunnen weten en waarin men er voor en met elkaar is (zorgzame gemeenschap)

  • midden in de maatschappij staat, haar deuren voor anderen opent en actieve bijdragen levert aan de wereld rondom (actieve en open gemeenschap) centrum is van leren en spiritualiteit waarin mensen, vanuit hun pluriformiteit, samen met anderen ontdekken wat de zin van hun leven is en wat God van hen vraagt (een lerende en zich bezinnende gemeenschap) en hen geeft. Gods aanwezigheid viert in gebed, prediking, liederen en in de tekenen van doop en avondmaal (vierende gemeenschap).

Het woord 'missie' is afgeleid van het Latijnse woord 'mittere' dat 'van zich doen uitgaan, laten horen' betekent. De bovenstaande formulering van onze missie mag dus niet vrijblijvend zijn.

terug