Wij zijn levende stenen - uitnodiging startzondag

Onder dit thema, uit I Petrus 2, 1-10, wordt op zondag 19 september een Startzondag gehouden. 

Een inspirerend moment voor heel de gemeente, beginnend met een viering die om 10.00 uur begint. Na het drinken van koffie, thee of andere verkwikkende drank en het genieten van door gemeenteleden meegebrachte baksels, gaan we in een drietal workshops over ‘stenen’ aan de gang met het thema. We houden een gezamenlijke middagmaaltijd, waarna de Startzondag wordt besloten met een korte gebedsviering.

U krijgt in de komende weken een persoonlijke uitnodiging om hieraan deel te nemen. Mooi zou het zijn als veel van hen hun steentje bijdragen door te komen en mee te doen. Het zou een mooie Start in het opbouwwerk van onze gemeente zijn!

De voorbereidingswerkgroep bestaat uit: Ineke Brands, Jeanie Herder, Mies Groenendijk, Jan Steur, Wim van der Weide, Ds. Dick Kruyt, Ds. Derk Blom
terug