Verklaring Kerkenraad mbt het Coronavirus

Over onze kerkdiensten:

In verband met de 1,5m-regel is het aantal bezoekers voor de eredienst beperkt.
Meld u zich daarom aan bij de scriba om te weten of u de dienst kunt bijwonen.

In navolging van de richtlijn van de overheid (tevens advies PKN) zijn alle diensten van de Protestantse Gemeente Gennep e.o. beperkt mogelijk. Ook rouwdiensten zullen slechts met een beperkt gezelschap mogelijk zijn. De overige activiteiten in onze gebouwen zullen geen doorgang kunnen vinden. We blijven de ontwikkelingen ten aanzien van het coronavirus en wat dat voor ons als kerkgemeenschap betekent per dag volgen en zullen u over eventuele maatregelen binnen onze Protestantse Gemeente Gennep op de hoogte houden via mailshots, de website en de Nieuwsbrief. Inmiddels zijn we gestart met een link op deze website PKN Gennep e.o. waar u ons YouTube kanaal kunt vinden met daarop wekelijks gedachten en een mediatie voor de zondag.

Pastoraat en het coronavirus
Vanwege de maatregelen vanuit de overheid rond het coronavirus om het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen te beperken, zullen we op dit moment in principe niet bezoeken tenzij er sprake is van een crisissituatie. Zowel de dominee als de Pastorale raad is inmiddels overgegaan naar het belpastoraat, we hopen dat u zich hierin zult kunnen vinden. Als u ons nodig hebt, wilt u ons dan op de bekende nummers bellen of e-mailen? Zie voor informatie hierover op de website. Schroom niet, van harte uitgenodigd! We kunnen op deze manier elkaar toch ontmoeten, maar wel in de lijn van de maatregelen van de Nederlandse overheid en de PKN. We hopen zo mee te werken om te voorkomen dat we het virus onbewust aan elkaar overdragen. Bezoekwerk wordt alleen gedaan in uitzonderlijke situaties.
Indien er sprake is van een uitvaart zal die gehouden moeten worden in kleine kring. Het spijt ons om u dat te moeten meedelen, maar als we als gemeente van Christus met elkaar verbonden willen zijn kan dat op dit moment alleen op gepaste afstand van elkaar. Vandaar dat we u van harte uitnodigen ons met uw vragen hierover te bellen, te appen of te mailen. De beschikbare nummers en e-mailadressen vindt u HIER.

Maatregelen uitvaartbranche
U hebt vast al gelezen of gehoord dat de uitvaartbranche maatregelen heeft getroffen in verband met de uitbraak van het coronavirus. De branche adviseert dringend om plechtigheden in uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen alleen te laten bijwonen door familieleden in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kinderen, ouders van de partner en de partner van de kinderen). Voor rouwbezoek en condoleances geldt hetzelfde advies. Ook vragen zij aan de aanwezigen om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar te houden en raden zij dringend af om handen te schudden. Zij adviseren om uitvaarten voorlopig telefonisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te bevestigen.

Bovenstaande beperkingen worden met spijt genomen en zullen gelden zolang de maatregelen van toepassing zijn.

Namens de kerkenraad wens ik u allen gezondheid en Gods Zegen!

Hartelijke groeten,

Martin Trumpie
Voorzitter


 
terug